คลินิคจักษุกรรม


ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ ทุกวันจันทร์ และ พุธ เวลา 08.30-12.00 น.

ให้บริการตรวจดังต่อไปนี้

– ตรวจโรคทางตาทั่วไป 

– ตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

– ตรวจโรคต้อกระจก 

– ตรวจโรคต้อหิน 

– ตรวจโรคระบบท่อน้ำตาเปลือกตาและหนังตา

    – ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ในวัน อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 และ 13.30-16.30 น.

    – เปิดให้บริการยิงเลเซอร์ทุกวันในเวลาราชการ(มีใบนัด)

***ติดต่อสอบถาม 077-295046 ต่อ 728 และ085-076-6680 ในวันและเวลาราชการ