งานกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด

  ตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคกระดูกกล้ามเนื้อ โรคระบบประสาท

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

                     : 08.00น. – 16.00น. 

เบอร์ติดต่อ   : 077 285161 ต่อ 71945724