ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก(OPD

   

*** บริการพิเศษ ระบบจองคิว

    ให้บริการจองคิวตรวจโรคล่วงหน้า 1 วันทำการ (เฉพาะผู้ป่วยนัด ทหาร และครอบครัว)โทร 077 2950460 ต่อ 721 ในเวลา 13.00น. – 15.30น. เท่านั้น

***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 077 2950460 ต่อ 721 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น