ติดต่อเรา

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

233 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศัพท์ : 077-295046 

โทรสาร  : 077-273499 

E-mail address : wiphawadi @ amed.go.th

FAX : 077-273499