ประชาสัมพันธ์

ทบ.พร้อมรับทหารใหม่ ดูแลทุกอย่าง ช่วยเหลือทุกด้าน ส่วนการเลือกตั้งให้ใช้สิทธิอย่างรอบคอบ

🔻ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ ๕/๖๖ ก่อนการประชุมมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ทำความดีช่วยเหลือประชาชน มอบรางวัลให้กับหน่วยทหารที่มีผลงานดีเด่นในการจับกุมยาเสพติด สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนเมษายน โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกระบุถึงนโยบายการดูแลทหารกองประจำการในทุกด้าน ที่เป็นผลสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อตัวทหารกองประจำการและงานด้านความมั่นคง ผลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนคือมีผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการในปีนี้ถึง ๓๕,๐๐๐ นาย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักและตั้งใจอยากเป็นทหาร นอกจากนี้ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพบกได้ให้โอกาสกับเยาวชนจำนวน ๓๙๘ ราย ที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้สมัครเป็นทหารกองประจำการซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมของทั้ง ๒ หน่วยงาน เป็นการให้โอกาสกับเยาวชนที่ประสบปัญหาครอบครัวและทางสังคมได้เข้าสู่การฝึกฝน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาตามระบบของกองทัพเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๒๕๖๖ มีกำหนดรายงานตัวเข้าประจำการในหน่วยฝึก ๑๕ และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกเชื่อมั่นว่าหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ๓๐๑ หน่วยทั่วประเทศ มีความพร้อมตามมาตรฐานการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก ทั้งสถานที่ บุคลากร สภาพแวดล้อม ระบบการฝึกศึกษา สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ การดูแลสุขภาพทหารใหม่ในสภาพอากาศที่ร้อนและการป้องกันโรคโควิดที่มีแนวโน้มว่าอาจกลับมาแพร่ระบาด รวมไปถึงใส่ใจในข้อจำกัดและความต้องการเฉพาะบุคคล ครอบคลุมไปถึงการดูแลครอบครัวทหารใหม่ รับฟังปัญหาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพราะเมื่อเข้ามาประจำการแล้วกองทัพบกถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน

🔻พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำให้หน่วยทหารขับเคลื่อนโครงการจ้างงานทหารที่ปลดประจำการแล้วได้เข้าทำงานกับบริษัทเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทัพบกซึ่งมีทหารได้สมัครแล้ว ๒,๑๗๓ อัตรา โดยให้ขยายผลไปถึงครอบครัว ทหารกองประจำการทั้งที่เพิ่งปลดไปและทหารที่ปลดประจำการแล้วหลายปีให้ได้รับทราบถึงการจ้างงานด้วย

🔻สำหรับโอกาสที่กองทัพบกมอบให้ทหารกองประจำการต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนั้น ในปีนี้มีทหารผ่านการคัดเลือกตามโควตาดังกล่าวถึง

๑,๗๖๐ นาย โดยบางหน่วยทหารมีทหารกองประจำการที่สอบเป็นนักเรียนนายสิบได้สูงถึง ๒๓ นาย เป็นความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ ของทหารกองประจำการที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพ นอกจากนี้กองทัพบกยังได้ให้โควตาบุคคลพลเรือนในกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้อีกถึง ๙๐ นาย เป็นการย้ำถึงเจตนารมณ์ของกองทัพบก ที่ต้องการคนที่ใช่มีใจรักในอาชีพทหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพและถือเป็นการตอบแทนในความเสียสละเพื่อสร้างอนาคตที่ดีและสร้างคนดีให้กับประเทศชาติ

🔻นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้ โดยที่ผ่านมากำลังพลก็ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในหลายพื้นที่ด้วยความเรียบร้อย ในสัปดาห์นี้การปฏิบัติตนของกำลังพลและหน่วยทหารยังคงต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด พร้อมแสดงทัศนะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชน ต่อประเทศชาติและสำคัญต่อกำลังพลรวมถึงครอบครัว จึงต้องคิดพิจารณาใช้สิทธิอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูล

ที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งตนเอง ครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

…………………………………

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *