ประชาสัมพันธ์

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดลง ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งมั่น ตั้งใจ รักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

》วันนี้ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้โอวาท มอบขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาย 4 ส่วนหน้าให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

》ในที่ประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้สั่งการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ ผ่านการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในทุกมิติ โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำว่า ขอให้กำลังพลทุกหน่วยรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้ ให้มีความหนักแน่น ระมัดระวังในการครองตน และกำลังพลทุกนายจงมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีการพัฒนา เกิดความ มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *