ประชาสัมพันธ์

สร้างภูมิคุ้มกันโรคทหารใหม่ ผลัด 1/66

ค่ายวิภาวดีรังสิต

📍 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 08.30-15.30 น.

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ดำเนินการฉีดวัคซีนบาดทะยัก หัดและหัดเยอรมัน ให้กับทหารใหม่ ผลัด 1/66 ค่ายวิภาวดีรังสิต จำนวน 264 นาย

#โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

#มณฑลทหารบกที่45

อยากรู้…ป้องกันออฟฟิศซินโดรม ทำยังไง

ไปดูกัน 6 ท่าป้องกัน

Once Vibha …. Always Vibha

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

๒๔ กันยายน #วันมหิดล

วันที่ ๒๔ กันยายน เป

ยิ่งให้ …. ยิ่งได้

มูลนิธิโรงพยาบาลทหาร

ลูกมีอาการแบบนี้ ไข้หวัดใหญ่ หรือ RSV

ไปดูกันเลยยย #ไข้หวั

กกล.ทพ.จชต. ร่วมประชุมเตรียมการรองรับภายหลังการยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

เมื่อ 19 กันยายน 256

ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67

รายละเอียดเพิ่มเติม&

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ดำเนินกิจกรรม”หมออ่วมช่วยชีวิต 2023 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ” ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ ร.ร.พุนพินพิทยาคม จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 300 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ “การให้” การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม

พระราชดำรัส ของพระบา

รับสมัคร​ท​หารกองเกิน​เข้ารับร​าชการทหารก​องประจำการ​โดยวิธีร้องขอ​ (กรณี​พิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี​ 2567 ได้เปิดให้ทำการสมัครแล้วผ่านทางเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th

ข้อดีการสมัครพลทหารอ

อยากรู้…ป้องกันออฟฟิศซินโดรม ทำยังไง

ไปดูกัน 6 ท่าป้องกัน

Once Vibha …. Always Vibha

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

๒๔ กันยายน #วันมหิดล

วันที่ ๒๔ กันยายน เป

ยิ่งให้ …. ยิ่งได้

มูลนิธิโรงพยาบาลทหาร

ลูกมีอาการแบบนี้ ไข้หวัดใหญ่ หรือ RSV

ไปดูกันเลยยย #ไข้หวั

กกล.ทพ.จชต. ร่วมประชุมเตรียมการรองรับภายหลังการยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

เมื่อ 19 กันยายน 256

ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67

รายละเอียดเพิ่มเติม&

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ดำเนินกิจกรรม”หมออ่วมช่วยชีวิต 2023 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ” ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ ร.ร.พุนพินพิทยาคม จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 300 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ “การให้” การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม

พระราชดำรัส ของพระบา

รับสมัคร​ท​หารกองเกิน​เข้ารับร​าชการทหารก​องประจำการ​โดยวิธีร้องขอ​ (กรณี​พิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี​ 2567 ได้เปิดให้ทำการสมัครแล้วผ่านทางเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th

ข้อดีการสมัครพลทหารอ

อยากรู้…ป้องกันออฟฟิศซินโดรม ทำยังไง

ไปดูกัน 6 ท่าป้องกัน

Once Vibha …. Always Vibha

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

๒๔ กันยายน #วันมหิดล

วันที่ ๒๔ กันยายน เป

ยิ่งให้ …. ยิ่งได้

มูลนิธิโรงพยาบาลทหาร

ลูกมีอาการแบบนี้ ไข้หวัดใหญ่ หรือ RSV

ไปดูกันเลยยย #ไข้หวั

กกล.ทพ.จชต. ร่วมประชุมเตรียมการรองรับภายหลังการยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

เมื่อ 19 กันยายน 256

ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67

รายละเอียดเพิ่มเติม&

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ดำเนินกิจกรรม”หมออ่วมช่วยชีวิต 2023 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ” ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ ร.ร.พุนพินพิทยาคม จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 300 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ “การให้” การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม

พระราชดำรัส ของพระบา

รับสมัคร​ท​หารกองเกิน​เข้ารับร​าชการทหารก​องประจำการ​โดยวิธีร้องขอ​ (กรณี​พิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี​ 2567 ได้เปิดให้ทำการสมัครแล้วผ่านทางเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th

ข้อดีการสมัครพลทหารอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *