ประชาสัมพันธ์

07 กันยายน พ.ศ.2352 : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2279 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ 4 ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาราชนก [หลวงพินิจอักษร (ทองดี)] กับพระอัครชายา (หยก) ทรงประสูติเป็นสามัญชนมีพระนามว่า “ทองด้วง” ประสูติที่กรุงศรีอยุธยา เข้ารับราชการและได้ดำรงตำแหน่ง “พระยายมราช” ภายหลังจากเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี 2310 ทรงเข้าร่วมกับกองทัพกู้ชาติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “เจ้าพระยาจักรี” และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฯ”

ภายหลังจากพระเจ้าตากสินฯ สถาปนากรุงธนบุรีจนเริ่มเป็นปึกแผ่นแล้ว ในปี 2324 ก็ได้เกิดการจลาจล เมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งกำลังไปทำศึกที่เมืองเขมรได้ทราบข่าวก็ยกทัพกลับมาที่กรุงธนบุรี จนเหตุการณ์คลี่คลาย ก็เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรีมาที่ฝั่งตะวันออก แล้วทรงสถาปนา “กรุงรัตนโกสินทร์” โดยทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 21 เมษายนปีเดียวกัน และทรงพระราชทานนามพระนครแห่งนี้ว่า “กรุงเทพมหานครฯ” ทรงครองราชย์จนเสด็จสวรรคตในปี 235พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสวรรคต

#ราชวงศ์จักรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *