ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ห็ดป่าเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนชาวบ้านนิยมเข้าไปเก็บเห็ดป่าเพื่อนำมาประกอบอาหาร และขายในตลาดท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ

…ลักษณะของเห็ด

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

จิตอาสาพระราชทาน รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45 ลงพื้นที่พัฒนาเขตสุขาภิบาล กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดวิภาวดีกาญจนา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.

Read More