ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒  เมษายน  วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต